KDFS

Katedra divadelních a filmových studií sídlí v barokní budově bývalého jezuitského konviktu v Olomouci, kterou katedra sdílí s dalšími uměnovědnými a umělecky založenými katedrami napříč fakultami. Studenti zde mohou navštěvovat obory jako divadelní studia, filmová studia nebo televizní a rozhlasová studia. Právě na této katedře vznikla myšlenka Klub mladého diváka založit, a vybudovat tak komunitu se zájmem o kulturní dění v Olomouci. Současná klubová rada je tvořena převážně studenty nebo absolventy divadelních studií.

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

Klub mladého diváka Arter vznikl jako iniciativa mladých lidí pro mladé lidi. Klub utváří komunitu se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni. Poskytuje svým členům prostor k otevřené debatě, průzkumu a hledání svého místa v bohatém kulturním podhoubí. Umožňuje, aby byl kulturní zážitek pro mladé diváky zábavný, cenově dostupný i myšlenkově stravitelný.

Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího. Staňte se také členem Klubu mladého diváka Arter!