Moravská filharmonie

Moravská filharmonie vznikla 26. května 1945 a patří k nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Najdeme ji na Horním náměstí v Olomouci jako součást budovy Moravského divadla. Na vývoji Moravské filharmonie se podílelo několik významných osobností české i světové hudební scény (houslista Josef Suk, dirigent Otto Klemperer, Václav Neumann a další). Filharmonie věnuje svou pozornost k dílům významných tvůrců světové hudby 19. a 20. století. Soustředí se však i na soudobou českou a světovou hudební produkci. Na repertoáru Moravské filharmonie najdeme také interpretace české národní klasiky – například dílo Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka.

Členové KMD Arter mají 50% slevu na jednotlivé vstupenky i celé abonmá.

 

Jak zakoupíte vstupenky se slevou?

Vstupenky zakoupíte online přes web divadla. Prvně vyberte konkrétní místa a vlevo vyberte příslušnou slevovou kategorii „KMD Arter“. Členskou kartou se prokážete uvaděčce při vstupu. Vstupenky můžete také zakoupit na pokladně filharmonie nebo v infocentru na Horním náměstí. V obou případech si kartu vezměte s sebou. 

Moravská filharmonie nabízí klubu také veškerá abonmá za poloviční cenu. Abonmá zakoupíte na pokladně filharmonie.

Pokladna filharmonie (jedná se o společnou pokladnu také pro Moravské divadlo) je otevřena v pondělí a středu v čase od 9:00 do 18:00 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek v čase od 12:00 do 18:00 hodin a vždy hodinu před začátkem představení.

Aktuální představení

V současné době pro Vás žádná představení nemáme.

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

Klub mladého diváka Arter vznikl jako iniciativa mladých lidí pro mladé lidi. Klub utváří komunitu se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni. Poskytuje svým členům prostor k otevřené debatě, průzkumu a hledání svého místa v bohatém kulturním podhoubí. Umožňuje, aby byl kulturní zážitek pro mladé diváky zábavný, cenově dostupný i myšlenkově stravitelný.

Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího. Staňte se také členem Klubu mladého diváka Arter!