Moravská filharmonie

Moravská filharmonie vznikla 26. května 1945 a patří k nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Najdeme ji na Horním náměstí v Olomouci jako součást budovy Moravského divadla. Na vývoji Moravské filharmonie se podílelo několik významných osobností české i světové hudební scény (houslista Josef Suk, dirigent Otto Klemperer, Václav Neumann a další). Filharmonie věnuje svou pozornost k dílům významných tvůrců světové hudby 19. a 20. století. Soustředí se však i na soudobou českou a světovou hudební produkci. Na repertoáru Moravské filharmonie najdeme také interpretace české národní klasiky – například dílo Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka.

Členové KMD Arter mají 50% slevu na jednotlivé vstupenky i celé abonmá.

 

Jak zakoupíte vstupenky se slevou?

Vstupenky zakoupíte online přes web divadla. Prvně vyberte konkrétní místa a vlevo vyberte příslušnou slevovou kategorii „KMD Arter“. Členskou kartou se prokážete uvaděčce při vstupu. Vstupenky můžete také zakoupit na pokladně filharmonie nebo v infocentru na Horním náměstí. V obou případech si kartu vezměte s sebou. 

Moravská filharmonie nabízí klubu také veškerá abonmá za poloviční cenu. Abonmá zakoupíte na pokladně filharmonie.

Pokladna filharmonie (jedná se o společnou pokladnu také pro Moravské divadlo) je otevřena v pondělí a středu v čase od 9:00 do 18:00 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek v čase od 12:00 do 18:00 hodin a vždy hodinu před začátkem představení.

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022. Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni. Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí, pokud chtějí mohou s ARETRem získat i produkční praxi a zapojit se do jeho chodu atd.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem Klubu mladého diváka Olomouc je rozvíjet ARTER v živý organismus, sdílet radost z umění, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky a společně tepat svěží interakcí z tvorby!

 POJĎ (S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!