Beat Generation a Allen Ginsberg


13.03.2024 | 18:00
Americký básník Allen Ginsberg jeden z nejvýznamnějších členů beat generation, ovlivnil americkou a světovou poesii svými básněmi. V popředí často stojí jeho básně Kvílení a Kadiš, jaký je jeho osobní příklad a vliv? Jeho legendární návštěva Prahy v roce 1965 zanechala u nás trvalý dojem. Prozkoumejme společně nejen jeho umělecký odkaz a vliv!
S Beat Generation a s Allenem nás seznámí Josef Rauvolf, překladatel autorů Beat generation a jejich přední znalec.
Kdo nejedeš do HA DIVADLA, toto je dost dobrý tip hodící se při studiích, tak v životě → „Follow your inner moonlight; don’t hide the madness.“ 
A do vnitřního měsíčního svitu září i vstup –  jen 80 kč #TLGRPH jede!

 

Další představení

Blízko

|

Dokonalé dny

| |

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022. Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni. Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí, pokud chtějí mohou s ARETRem získat i produkční praxi a zapojit se do jeho chodu atd.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem Klubu mladého diváka Olomouc je rozvíjet ARTER v živý organismus, sdílet radost z umění, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky a společně tepat svěží interakcí z tvorby!

 POJĎ (S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!