DO ÚTROB TRAMTARIE | prohlídka zákulisí


02.02.2024 | 18:00

Pojď DO ÚTROB!…

Cyklus prohlídek divadel, kin, galerií, objevování spletitosti cév a arterií uvnitř, které tepou uměleckými kusy – pojď nakouknout do míst, která jsou divákům skrytá!

Tentokrát nás spletitostí divadelních cév provede všemi milovaný a obdivovaný Marek Zahradníček! A to už napovídá co? Že se zašmodrcháme a útroby prozkoumáme ve všemi milované a obdivované Tramtarii, a cena též bude všemi milovaná a obdivovaná, prohlídka je pro členy ZDARMA

ALE (ale toto ale není tak hrozné) pro milovanou a všemi obdivovanou prohlídku je nutná registrace⮕ klik TADY! 

Rezervaci potvrdíme mailem – sraz před Tramtarkou v 17, 55!

❤️Těšíme se na podívanou | povídanou | prolézanou skrytého odkrytého TO JE FAKT!❤️

+ no a pak ještě SPOLEČNĚ NA „Zpátky ve hře“⮕ provokativní komedie ze současnosti, která možná vypovídá o Češích víc, než by se mohlo na první pohled zdát. (Víc v další události programu, je tu jaksi málo místa)

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!