Manon Lescaut


18.02.2024 | 16:00

Autor: Vítězslav Nezval Režie: Hana Mikolášková– Kovaříková | Dramaturgie: Michaela Doleželová Hudba: Karel Plíhal |Obsazení: Kristína Herz, Marek Pešl / Matěj Štrunc, j. h., Jan Ťoupalík, Lukáš ČervenkaIvana Plíhalová, Vendula Nováková, Lenka Kočišová | Délka: 2 hod 10 min s 1 přesdtávkou | Premiéra: 2. 9. 2022

„Ten zázračný románek mi učaroval, když mně bylo patnáct let, a jeho nepostižitelná hrdinka navštěvovala pak ráda moje snění,“ napsal Vítězslav Nezval o románu Abbého Prévosta. Tou  románovou hrdinkou byla mladá dívenka Manon Lescaut a Nezval jí pak složil hold svou stejnojmennou jevištní básní. Jeden z nejvýraznějších a nejzvukomalebnějších tuzemských příběhů lásky nevěrné, a přitom oddané, plný napínavých zvratů a okouzlujícího křehkého světa, se ve své době stal „biblí“ všech milenců. Ikonické dílo českého poetického dramatu bylo olomouckou činohrou uvedeno pouze jedenkrát – před dlouhými šedesáti sedmi lety

Kdo jiný mohl by nás svésti, Než cena na Manon Lescaut – ARTER štěstí (začíná na 145 kč dle volby sedadla)

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!