Mrzák inishmaanský –⁠ Zájezd Šumperk


08.12.2022 | 17:00

Vyražte s ARTERem do Divadla Šumperk!

První zájezd KMD Arter se koná 8. 12. 2022 do Divadla v Šumperku. A nejedná se pouze o představení!

  • Doprava do Šumperka je individuální, ale můžete s týmem Arter jet z Olomouce vlakem ve 13:59.
  • V 15:30 proběhne prohlídka divadla.
  • V 16:30 se přesuneme do sálu a poslechneme si dramaturgický úvod k představení.
  • Následovat bude představení tragikomedie Mrzák inishmaanský režiséra Adama Doležala v 17:00 (více informací najdete na www.divadlosumperk.cz). Cena vstupenky je 130 Kč.
  • Návrat do Olomouce je opět na vás, ale můžete se k nám připojit a jet vlakem ve 20:31.Členům Arteru po předložení zaplatíme cenu jízdenky.

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!