Nabucco


23.09.2022 | 19:00 27.12.2022 | 19:00

 „Leť, myšlenko, na křídlech zlatých…“

Premiéra: 17. 12. 2021

Režie: Jana Andělová – Pletichová 

Délka: 2 hod. 40 min.

Obsazení: Martin Bárta / Jakub Tolaš, Radoslava Müller / Iveta Jiříková, Eva Wolfová Zatloukalová / Dana Šťastná, j. h., Petr Martínek / Jakub Rousek, Jiří Přibyl / David Szendiuch, Vladislav Zápražný / Jan Vaculík, Martin Štolba / Vojtěch Pačák, Helena Beránková / Markéta Zahnašová 

Opera známého italského skladatele Giussepa Verdiho vznikla na motivy touhy po svobodě v rámci příběhu zajetí Židů babylonským králem. „Známý ‚Sbor Židů‘ se v době vzniku opery stal aktualizovaným symbolem touhy Italů po svobodě a nezávislosti.“ V opeře Moravského divadla vystupuje orchestr, sbor i baletní soubor. 

Před představením proběhne v 18:15 dramaturgický úvod.

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

Klub mladého diváka Arter vznikl jako iniciativa mladých lidí pro mladé lidi. Klub utváří komunitu se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni. Poskytuje svým členům prostor k otevřené debatě, průzkumu a hledání svého místa v bohatém kulturním podhoubí. Umožňuje, aby byl kulturní zážitek pro mladé diváky zábavný, cenově dostupný i myšlenkově stravitelný.

Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího. Staňte se také členem Klubu mladého diváka Arter!