Rok na vsi


08.02.2024 | 19:00
Autoři: Alois a Vilém MrštíkoviDramatizace: Miroslav Krobot | Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová | Obsazení: Vendula Nováková. Ivana Plíhalová, Barbora Dobišarová, j. h. / Dominika Hrazdílková, j. h., Kristína Herz, Naděžda Chroboková-Tomicová, Elena Prášilová Gazdíková, Jana Posníková, Natálie Tichánková, Vlasta Hartlová, Rita Schimkeová, Ilona Bláhová, j. h., a další | Premiéra: 06.05. 2022 | Délka: cca 3 hod. 15 min, 1 přestávka

„Aby světlo bylo, musí být i tma“

Adaptace románu bratří Mrštíků z roku 1903. Ve výpravném dramatu vystoupí všechny soubory Moravského divadla (činohra, opera, balet). Dílo vzniklo ke stoletému výročí divadla v Olomouci. „Režie byla svěřena Jance Ryšánek Schmiedtové, která okouzlila odbornou veřejnost svým nastudováním Maryši v ostravském Divadle Petra Bezruče a olomouckému publiku je dobře známa díky svému nastudování dramatu Dům Bernardy Alby.“

Ochutnávka ZDE. ARTER na derniéru s polovičním vstupem!

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!