Tři mušketýři


28.09.2022 | 19:00 19.01.2023 | 19:00 19.02.2023 | 19:00 08.03.2023 | 19:00

„Jeden za všechny a všichni….“

Premiéra: 6. 5. 2022

Režie: Vladislav Kracík

Délka: 2 hod. 10 min. (včetně přestávky)

Obsazení: Marek Zahradníček, Vít Pištěcký, Miroslav Černý, Dominika Hrazdílková, Jana Drgová, Barbora Šebestíková, Tereza Toth Čápová, Alena Makayová, Petra Konev Čiháková

Romantika a dobrodružství spojeno v legendární příběh. V Tramtarii opět s moderním nádechem a komediálními prvky.

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!