Vyhoďme ho z kola ven – divadelní dílna


21.11.2023 | 16:30

Ano? Srdcový film? No tak to tu máme pecku!

Inscenace Přelet nad kukaččím hnízdem, je nyní v repertoáru Moravského divadla! Aha to víš? Tak co divadelní dílna? Ne nevadí, žes Přelet v divadle ještě neviděl, to není po-vin- né, bude to fajn! POJĎ nahlédnout na téma románu Kena Keseyho z jiného úhlu, zkusit si prožít emoce, příběhy postav a získat novou zkušenost, nevšední divadelní zážitek. Dílnou provádí skvělá lektorka  Mgr. BcA. Ivana Martykánová a ruku na srdce – 60 min za to stojí.  Tak se uvidíme? „Léčebna“ bude otevřena na zkušebně MDO, tř. Svobody 33 

NO VIN KA! TU!

Lístky máš za polovic! 

 

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!