Cesta okolo světa


23.01.2024 | 17:30

Bardolino nás vezme na pěkný zájezd etnické hudby celého světa. Své pojetí lidovek toto hudební uskupení obohacuje o prvky jiných žánrů a vytváří tak svůj jedinečný hudební jazyk.  Uslyšíme lidovou hudbu ze všech možných koutů světa, hudbu, jež všude spojuje vřelost, vášeň, láska, někdy i smutek… zazní nejen nejkrásnější písně z Moravy, ale také klezmer, sefardské písně, irské, romské, afro-kubánské, argentinské a další.

ÚČINKUJÍ Pavel Fischer – housle, Margit Koláčková – violoncello, Jana Procházková – zpěv, Jakub Jedlinský – akordeon, bandoneon

Průvodního slova se ujme Markéta Vejvodová

Cesta kolem světa za 75 Kč? My s tím tedy neváháme! VAMOS – sraz v Mozartově sále…

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!