Giselle


12.09.2022 | 19:00

 „O lásce na první pohled“ 

Premiéra: 1. 11. 2019

Režie: Michal Štípa

Délka: cca 2 hod.

Obsazení: Emily-Joy Smith / Sawa Shiratsuki, Sergio Méndez Romero, Seamus Wilkinson / Iván Sanchez Fernandez, Sergio Méndez Romero, Maëva Cotton, Sawa Shiratsuki / Emily-Joy Smith, Michaela Tsepeleva, j. h., Maëva Cotton, Sawa Shiratsuki / Emily-Joy Smith

Příběh, který je inspirovaný slovanskou pověstí o neprovdaných dívkách, které zemřely před svatbou. “Po smrti se promění ve víly a v noci se zjevují osamělým chodcům, které utancují k smrti. Smrt před svatbou a následná proměna ve vílu potká i dívku Giselle, která se zamilovala do Alberta”.

Před představením proběhne v 18:15 dramaturgický úvod.

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!