Giselle


12.09.2022 | 19:00

 „O lásce na první pohled“ 

Premiéra: 1. 11. 2019

Režie: Michal Štípa

Délka: cca 2 hod.

Obsazení: Emily-Joy Smith / Sawa Shiratsuki, Sergio Méndez Romero, Seamus Wilkinson / Iván Sanchez Fernandez, Sergio Méndez Romero, Maëva Cotton, Sawa Shiratsuki / Emily-Joy Smith, Michaela Tsepeleva, j. h., Maëva Cotton, Sawa Shiratsuki / Emily-Joy Smith

Příběh, který je inspirovaný slovanskou pověstí o neprovdaných dívkách, které zemřely před svatbou. “Po smrti se promění ve víly a v noci se zjevují osamělým chodcům, které utancují k smrti. Smrt před svatbou a následná proměna ve vílu potká i dívku Giselle, která se zamilovala do Alberta”.

Před představením proběhne v 18:15 dramaturgický úvod.

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

Klub mladého diváka Arter vznikl jako iniciativa mladých lidí pro mladé lidi. Klub utváří komunitu se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni. Poskytuje svým členům prostor k otevřené debatě, průzkumu a hledání svého místa v bohatém kulturním podhoubí. Umožňuje, aby byl kulturní zážitek pro mladé diváky zábavný, cenově dostupný i myšlenkově stravitelný.

Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího. Staňte se také členem Klubu mladého diváka Arter!