Horory z manželských ložnic


11.12.2023 | 19:00

Režie: Hana Marvanová | Obsazení: Marek Zahradníček (Alternuje František Herz), Vít Pištěcký, Miroslav Černý, Dominika Hrazdílková, Petra Konev Čiháková | Premiéra: 11. října 2022 | Délka: 2 hodiny 15 minut včetně přestávky

Komedie plná černého humoru, komických neporozumění, ale také tragických minutí a selhání. Čtyři příběhy čtyř manželských dvojic, do jejichž mírně upadajícího intimního života přijde nečekaná záležitost, kterou není nic menšího, než nová sexuální libůstka, nebo chcete-li, úchylkaPOJĎ! Kdo je připraven, není překvapen! Vydejte se s námi na poutavou okružní jízdu s pikantnostmi, dramaty, nečekanými zvraty i láskou – vše proloženo inteligentním, a mnohdy také černo-černým humorem. 

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!