Hranice


27.11.2023 | 20:00

Režie: Agnieszka Holland| Země: POL, FR, ČR, BEL | Premiéra: 2023 | Délka: 147 min | Drama

Řekněme si pravdu – z novinových titulků a pranýřování Holland v uplynulých měsících je jasné, že toto nebude lehký příběh. Režisérka, která je za něj oceňovaná, nebo proklínaná, skládá mozaiku příběhů uprchlíku z různých končin světa vede do pohraniční oblasti mezi Polskem a Běloruskem. Film o krutosti i slitování, o zoufalství  i hrdinství a bezmoci. Agnieszka se nikdy nebála ožehavých témat, bonusem je fakt, že je master a filmový jazyk má v malíku.

 JDEŠ BLÍŽ? Trailer TU! ARTER cena 100 Kč!

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!