Idylické souznění klavíru a trubky


21.09.2023 | 19:00

Zahajovací koncert sezony

PROGRAM

  • Richard Wagner – Siegfriedova idyla 
  • Dmitrij Šostakovič – Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr č. 1 op. 35 
  • Johannes Brahms – Symfonie č. 2 D dur op. 73 

ÚČINKUJÍCÍ

  • Mariangela Vacatello – klavír
  • Ondřej Moťka – trubka
  • Zsolt Hamar – dirigent

Veřejná generální zkouška koncertu A1 se koná týž den od 9.30 v Redutě.

Beseda s umělci se koná týž den od 18.00 hodin v Mozartově sále. Abonenti mají vstup na besedu zdarma.

Další představení

Blízko

|

Dokonalé dny

| |

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022. Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni. Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí, pokud chtějí mohou s ARETRem získat i produkční praxi a zapojit se do jeho chodu atd.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem Klubu mladého diváka Olomouc je rozvíjet ARTER v živý organismus, sdílet radost z umění, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky a společně tepat svěží interakcí z tvorby!

 POJĎ (S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!