Modrovousův hrad


19.11.2023 | 19:00

Režie: Daniela Špinar | Aktuální obsazení: Jiří Přibyl, Barbora Perná| Premiéra:17. 2. 2023  | Délka: 60 min

Opera Modrovousův hrad skladatele Bély Bartóka a libretisty Bély Balázse z roku 1911 nabízí mnoho vrstev a interpretací. Moravské divadlo předkládá vizuálně atraktivní operu s minimalistickým jevištním provedením, o to propracovanější do každého detailu. Námět středověké legendy o rytíři s modrým vousem se zdánlivě zabývá vzájemnou rozdílností a nepochopitelností mužského a ženského světa.Spoluúčinkuje nejen orchestr, pánský sbor, ale i balet Moravského divadla Olomouc.
ZÁŽITEK PRO PŘIPRAVENÉ! RECENZE TU

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!