Něha a temperament české hudby | z cyklu ARTER POD POVRCH


01.03.2024 | 18:00

Zařazujeme do cyklu POD POVRCH!  ⮕ DEBATA S UMĚLCI od 18 h v Mozartově sále + koncert od 19 h

K POSLECHU: Zdeněk Lukáš Bagately op. 150, Silvie Bodorová Bruromano – Dvojkoncert pro kytaru, kontrabas a smyčcový orchestr (2019), Josef Suk Pohádka op. 16

Učinkují: Miriam Rodriguez Brüllová – kytara, Roman Patkoló – kontrabas, Robert Kružík – dirigent

ARTER VSTUPENKA NA KONCERT ZAČÍNÁ NA 65 kč ke koupi ⮕ ZDE

Beseda s umělci se koná týž den od 18.00 hodin v Mozartově sále,  kde vstupenky ARTER pořídíš taktéž za polovinu = 25 Kč když klikneš TU!

 

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!