Noc v Benátkách


20.01.2024 | 19:00
Skladatel: Johan Strauss ml. | Libreto: Richard Genée, Camillo Walzel |  Režie: Dagmar Hlubková | Hudební nastudování: Tomáš Hanák | Osoby a obsazení: ZDE| Premiéra: 18. 2. 2022 | Délka představení: cca 2 hodiny 15 minut, 1 přestávka

Roztančená karnevalová noc v Benátkách. Láska, intriky, převleky, rej, masky a znovu láska. Opereta Johanna Strausse ml. Noc v Benátkách z roku 1883 se stala jednou z nejoslavovanějších a nejuváděnějších operet vůbec – na prknech Moravského divadla.

Roztančená je i cena již od 105 Kč pro členy klubu ARTER!  

 

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!