OSUD ZMIZELÉHO


14.03.2024 | 16:15
autor: Tomáš Syrovátka | režie: Filip Nuckolls | scéna: Lukáš Kuchinka | kostýmy: Lucie Špalková | hudba: Daniel Fikejz |dramaturgie: Michael Sodomka | obsazení: Petr Klimeš, j. h. Jan Hönig, Eliška Navrátilová, Adam Joura, Ladislava Jančíková, Olga Kaštická, René Šmotek, Hana Vonzino aj. | Délka: 2 hod. včetně přestávky | PREMIÉRA: 24.2.2023

Představení bude předcházet speciální úvod s prof. Stanislavem Balíkem, děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. (Secesním sále, 45 minut bez přestávky – vstup volný)

Představení od 17 h: Stopa bludovského mlynáře se na Šumpersku ztrácí v divokých dnech na konci druhé světové války. Jeho zmizení na jaře 1945 je v očích veřejnosti dodnes zahaleno řadou domněnek a nejasností. Věnujme pozornost nejen tomuto případu, ale také osudům dalších německých obyvatel Sudet, jejichž konce se mnohdy podobají. Drama, které se pokouší zachytit něco typického pro danou dobu a snad i pro lidský úděl v převratných letech.

PREMIÉROVOU CENU ARTER 180 Kč uplatníš na pokladně divadla –  možnost rezervace +420 583 214 062 | pokladna@divadlosumperk.cz 

 

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!