TAKY ZKUS! neboli workshop improvizace


29.02.2024 | 16:30

Workshop improvizace pod vedením lektora Václava Zimmermanna se zaměří na aktivní pozorování a naslouchání vlastním impulzům v jevištním prostoru na principu veřejné samoty. Co s námi (jako aktéry na „jevišti“) dělá samotná přítomnost diváka? Co se bude dít, když v tomto prostoru budeme dva, tři, čtyři? Pojďte se ponořit do průběžné nevědění a hledání toho, co se bude (nebo by se mohlo) dít – prostor bude pro jednání, pro improvizaci, pro hru. 

Václav Zimmermann absolvoval obor Autorské herectví na DAMU. Věnuje se především divadelní improvizaci se skupinou České národní improvizační divadlo (, dále spolupráci s Vosto5 v Divadle Archa a dalším divadelním projektům.

Délka: 3 hodiny

Podrobné organizační informace ohledně workshopu obdržíte prostřednictvím emailu několik dní před akcí. Dotazy  pište na email: petra.slezackova@mdol.cz

!!! CENA PRO ARTER ZA POLOVIC !!!! 245 Kč to fakt není vtip!  

Další představení

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!