Válka Roseových


15.12.2023 | 19:00

Režie: Vladislav Kracík | Obsazení: Barbora Šebestíková, Jan Ťoupalík j.h., Jana Drgová, Marek Zahradníče kalternuje Voltěch Johaník j.h., Alena Makayová j.h. alternuje Dominika HrazdílkováPremiéra: 29. listopadu 2022 | Délka: 2 hodiny 15 minut včetně přestávky

Zběsilá černo-černá komedie, která cupuje na kousky romantickou představu ideálního partnerského soužití. Divadelní adaptace kultovní filmové komedie s Michaelem Douglasem, Kathleen Turnerovou a Danny DeVitem je na prknech Divadla Tramtarie ideálním prostorem pro vynikající herecké výkony! Inscenace je naprosto nevhodná pro diváky s oslabenou bránicí. Tahle komedie může usmát k smrti, ale to zvládneme, POJĎ!

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!