Veřejná generální zkouška / Koncert Radost a bolest v hudbě


07.12.2023 | 09:30 07.12.2023 | 19:00

Večerní koncert nebo dopolední veřejná generální zkouška? Račte prosím, jste vítáni!

PROGRAM

  • Hector Berlioz – Římský karneval. Předehra k 2. dějství opery Benvenuto Celinni op. 9
  • Richard Strauss – Koncert pro hoboj a malý orchestr D dur
  • Robert Schumann – Symfonie č. 2 C dur op. 61

ÚČINKUJÍCÍ 

Obě varianty (veřejná generální zkouška od 9.30 a večerní koncert v 19 h) se uskuteční v Redutě.

Vstupenky na generální zkoušku k dispozici ZDE.

Další představení

Blízko

|

Dokonalé dny

| |

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022. Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni. Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí, pokud chtějí mohou s ARETRem získat i produkční praxi a zapojit se do jeho chodu atd.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem Klubu mladého diváka Olomouc je rozvíjet ARTER v živý organismus, sdílet radost z umění, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky a společně tepat svěží interakcí z tvorby!

 POJĎ (S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!