Ženský hlas v barvách 94 strun


10.10.2023 | 17:30

ÚČINKUJÍCÍ

  • Anastázie Tomečková – harfa
  • Amelia Tokarska – harfa
  • Barbora Perná – soprán
  • Markéta Vejvodová – průvodní slovo, dramaturgyně

Ukolébavky zpívají maminky svým dětem od nepaměti. Výběr nejkrásnějších písní na dobrou noc nám připomene neopakovatelné kouzlo matčina hlasu otevírající vstup do říše snů. V jemném doprovodu dvou harf zní písně k sladkému spánku obzvláště jemně. Pro krásné snění jednotlivé ukolébavky prolne barevná hudba impresionismu v podání celkem 94 strun obou nástrojů.

Koncert se koná v Mozartově sále.

KMD ARTER

Děláme kulturu pro mladé přístupnější

 

Klub mladého diváka ARTER je iniciativou, kterou rozpohybovala hrstka univerzitních studentů pro své vrstevníky v září roku 2022.  Od té doby ARTER vytvořil základ komunity se zájmem o kulturní dění v Olomouci i mimo ni.  Členové klubu navštěvují kulturní akce (divadelní představení, filmová promítání, koncerty aj.), účastní se workshopů, tvůrčích dílen, debat s tvůrci, zájezdů, nahlíží do zákulisí a mnoho dalšího.

Nové členy Klubu mladého diváka ARTER vítáme kdykoliv během roku, přívětivou náručí.

Za zrodem myšlenky vytvořit kulturní a provázanou rodinu olomouckých kulturních institucí ARTER, která bude nabízet kulturní vyžití mladým, stojí Univerzita Palackého a Moravské divadlo Olomouc. To klub od listopadu 2023 vzalo oficiálně pod svá křídla a pod novým vedením chce rozšířit nejen nabídku sníženého vstupného a počet členů, ale zařadit i mnoho novinek a tematických cyklů, nabídnout zapojení mladých členů v jeho samotné produkci.

Cílem je rozvinout ARTER v živý organismus, spojit proud pestré nabídky kulturních center a směrovat ji jedno obrovské, dostupné jeviště, s mladými diváky tepat svěží interakcí a tvořit! 

(S)PLYNOUT S KULTUROU Olomouckého kraje.

VÍTEJTE! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ!